Public Procurement

22.09.2022. 13:15
Poziv za dostavu ponuda u direktnom postupku nabavke usluga registracije sluzbenih vozila 2022. godina.
21.09.2022. 12:19
Poziv za dostavu ponude za uslugu pranja službenih vozila. 
04.08.2022. 10:10
Ugovor za izvršenje pojedinačne usluge servisiranja i održavanja službenih vozila 2022. godina.
02.08.2022. 15:49
Ugovori o izvrsenju pojedinacne usluge 2022. godina
28.07.2022. 14:48
Okvirni sporazum "Alf-Om Banja Luka" 2022. godina.
27.05.2022. 17:41
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene za usluga montaže guma za potrebe Pravobranilaštva BiH.
27.05.2022. 17:38
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene  za nabavku usluga zakupa skladišnog prostora za potrebe Pravobranilaštva BiH.
12.05.2022. 13:54
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala.   
12.05.2022. 13:47
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera.
11.05.2022. 08:43
Odluku o prihvatanju prijedloga cijene za nabavku poslovne torbe.